Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ดร. วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Toru Hashimoto ( พุธ, มกราคม 25, 2017)

           ดร. วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Toru Hashimoto ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สำนักการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองโยโกฮามา นอกจากนี้ ผู้แทนจากบริษัทนิสสัน ประเทศไทย ได้นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) ซึ่งเป็นเทคโนโลยียานพาหนะสีเขียวที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอน และคาดว่าจะสามารถตอบสนองนโยบายกรุงเทพฯ สีเขียวได้เป็นอย่างดีในอนาคต 

 

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, มกราคม 25, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut