Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยือนกรุงเทพมหานคร ( อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 19, 2017)

            วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายฮิโรชิ โอกาวา  (Mr. Hiroshi OGAWA) ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ และร่วมลงนามกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบันทึกความเข้าใจ  ว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต (MOU on Further Cooperation)

           กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ในข้อตกลงฉันมิตร (Friendship Agreement) นับตั้งแต่นั้นได้เกิดผลสำเร็จของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างดียิ่ง อาทิ ด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา  การท่องเที่ยว และการพัฒนาเยาวชน ข้อตกฉันมิตรดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ทั้งสองเมืองเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้าน โดยในเดือนตุลาคม 2553 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะประจำกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่เกิดขึ้นนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งสองเมืองได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต ซึ่งส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพของชนรุ่นหลัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

          บนพื้นฐานของความสำเร็จจากการแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่ผ่านมาในรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะ กรุงเทพมหานครและจังหวัด  ฟูกูโอกะได้เห็นพ้องที่จะดำเนินความร่วมมือด้านมาตรการเชิงนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองเมือง โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะได้ร่วมกันจัดทำโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (Preventive Long Term Care (PLC) Promotion Project in Bangkok) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการดำริโดยผู้บริหารของทั้งสองเมือง ที่ต่างเห็นชอบให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี ที่ได้รับการสนับสนุนจากไจก้า ในการให้ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จังหวัดฟูกูโอกะถ่ายทอดให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะเผยแพร่ให้แก่อาสาสมัครและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

          จังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Prefecture) เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพนาโน เป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม มีสนามบิน 2 แห่ง เป็นสถานที่รับส่งสินค้าและจุดแวะพักก่อนเดินทางไปทวีปต่างๆ อีกทั้งเป็นแหล่งรวมบริษัท องค์กร ห้างร้านต่างๆ จำนวนมาก จังหวัดฟูกูโอกะไม่เพียงแต่เป็นเมืองทันสมัยและอุดมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้น หากเทียบกับโตเกียว และโอซาก้าแล้ว จังหวัดฟูกูโอกะได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี และมีค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล

          การเดินทางของผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและส่งเสริมความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองเมืองต่อไปอย่างยั่งยืน

 

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 21, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut