Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนจาก Diponegoro University ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานที่กรุงเทพมหานคร (พุธ, เมษายน 26, 2017)

คณะผู้แทนจาก Diponegoro University ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานที่กรุงเทพมหานคร

          คณาจารย์และนักศึกษาจำนวน 115 จาก Diponegoro University เมืองเสมารัง ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 โดยในวันที่ 26 เมษายน คณะนักศึกษาส่วนหนึ่งได้ศึกษาดูงาน ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เพื่อฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการน้ำ และการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ในวันที่ 27 เมษายน คณะฯ ได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยผู้แทนจากสำนักผังเมือง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาได้สอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและนโยบายต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

 

 

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, เมษายน 26, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut