Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเยือนเมืองเซินเจิ้น ( อังคาร, พฤษภาคม 9, 2017)

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเยือนเมืองเซินเจิ้น

           พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเยือนเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2560 โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอ้าย เสวียฟง รองนายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง พร้อมกับหารือเรื่องการขอรับการสนับสนุนหนังสือจากเมืองเซินเจิ้นมายังหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร การเชิญเมืองเซินเจิ้นมาจัดงาน “สัปดาห์เซินเจิ้น” ณ หอสมุดเมืองฯ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวกรุงเทพฯ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รู้จักเมืองเซินเจิ้นมากขึ้น และเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นระหว่างกัน นอกจากนี้คณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน China (Shenzhen) International Cultural Industries Fair ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนจากเมืองต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและจากต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

           กรุงเทพมหานครและเมืองเซินเจิ้นได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ทั้งสองเมืองได้มีกิจกรรมและโครงการความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเยาวชนหรือการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างผู้บริหาร

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, พฤษภาคม 9, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut