Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ ดูแลและให้กำลังใจ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝึกซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปร่วมแสดงในงาน Bangkok's Days in Moscow (เสาร์, สิงหาคม 19, 2017)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ดูแลและให้กำลังใจ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝึกซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปร่วมแสดงในงาน Bangkok's Days in Moscow ซึ่งจัดร่วมกับ Thai Festival 2017 ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ครบรอบ 120 ปี และฉลองความสัมพันธ์ กทม. - มอสโก ครบ 20 ปี ณ กรุงมอสโก เร็วๆ นี้ เป็นโอกาสเดินทางครั้งแรกของน้องๆ มากกว่าครึ่งหนึ่งของคณะ ที่ยังไม่เคยมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ ปลูกฝังให้รักวัฒนธรรมไทย และน้องๆ ยังต้องฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ให้สื่อสารได้อีกด้วย กทม.มีเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรหลายเมือง ถือเป็นโอกาสดีโอกาสแรกๆ และคงมีต่อไปในอนาคต

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
เสาร์, สิงหาคม 19, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut