Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การประชุมสามัญองค์การ Mayors for Peace ครั้งที่ 9 (The 9th General Conference of Mayors for Peace) ระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2560 ณ เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

         

          การประชุมสามัญองค์การ Mayors for Peace ครั้งที่ 9 เป็นการประชุมขององค์การ Mayors for Peace ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก และดำรงตำแหน่งเมืองผู้บริหารขององค์การฯ จัดขึ้น ณ เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นการประชุมด้านสันติภาพอันมีต้นกำเนิดจากที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 โดยเป็นความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างเมืองฮิโรชิมา เมืองนางาซากิ มูลนิธิ Peace Foundation และรัฐบาลญี่ปุ่น มีจุดประสงค์การประชุมเพื่อหารือในด้านสันติภาพ การมีส่วนร่วมในการเรียกร้องสันติภาพ และการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมาจากหลากหลายประเทศและองค์กร โดยนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว มีเนื้อหาการประชุมและกิจกรรม 4 ด้าน คือ

  1.  การประชุมผู้บริหารองค์การ Mayors for Peace เพื่อหารือในเรื่องการร่างแผนการปฏิบัติงานขององค์การ Mayors for Peace ระยะเวลา ปี ค.ศ. 2017 - 2020
  2. การประชุมสามัญองค์การ Mayors for Peace เพื่อไตร่ตรองและกำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนงานต่างๆ ในอนาคตที่จะมุ่งไปสู่การยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ภายในปี ค.ศ. 2017 แลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านสถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆ ในโลก รายงานกิจกรรมที่เมืองสมาชิกองค์การฯ แลกเปลี่ยนแผนสันติภาพและการลดในอนาคตร่วมกัน อภิปรายกลุ่มในเรื่องกิจกรรมด้านสันติภาพศึกษาโดยกลุ่มเยาวชนจากเมืองสมาชิกต่างๆ ฯลฯ
  3. กิจกรรมพิธีรำลึกสันติภาพแห่งนางาซากิ ครั้งที่ 72 ณ สวนสันติภาพนางาซากิ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนองค์การ Mayors for Peace ในการวางพวงมาลาแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิต ณ อนุสาวรีย์รูปปั้นสันติภาพร่วมกับนายกเทศมนตรีเมือง Halabja สาธารณรัฐอิรัก และนายกเทศมนตรีเมือง Montreal ประเทศแคนาดา
  4. การประชุมคณะกรรมการร่างคำร้องแห่งนางาซากิ (The Nagasaki Appeal Drafting Committee) เพื่อหารือในการร่างและแก้ไขเนื้อหาคำร้องแห่งนางาซากิเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อโลกแห่งสันติภาพอันยั่งยืน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
เสาร์, สิงหาคม 5, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut