Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดฟูกูโอกะด้าน Digital Content (อังคาร, ตุลาคม 31, 2017)

          โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดฟูกูโอกะด้าน Digital Content ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2560ผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศนำเยาวชนระดับอุดมศึกษา 5 คน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์กับเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ และสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นร่วมกันที่สื่อถึงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ที่มีมายาวนานถึง 130 ปี ในโอกาสนี้คณะเยาวชนได้เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Kenjiro Takanami ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศจังหวัดฟูกูโอกะ และ Mr. Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ รวมถึงเยี่ยมชมบริษัท Forest Hunting One ที่มีชื่อเสียงผลิตสื่อสร้างสรรค์ทาง Digital Content ก่อนที่จะจับคู่กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นรวม 5 คู่ ผลิตหนังสั้น 5 เรื่อง โดยใช้เทคนิคและทักษะความชำนาญของแต่ละคนมานำเสนอ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดฟูกูโอกะคอยให้คำแนะนำ

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, ตุลาคม 31, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut