Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

Mayors for Peace

Mayors for Peace

ชื่อองค์การ : Mayors for Peace

ความเป็นมา :

1. กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ในสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การ ตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 - 2017 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอบรับการเป็นเมืองผู้บริหารขององค์การฯ ต่อไปในวาระตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 - 2020

วัตถุประสงค์ :

                องค์การ Mayors for Peace เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ Hiroshima Peace Culture Foundation ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 ในการประชุมพิเศษด้านการลดอาวุธซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยผู้ริเริ่ม คือ นายทาเคชิ อารากิ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น อันเกิดจากการที่ทั้งสองเมืองนี้เป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปี ค.ศ. 1945 มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและเรียกร้องสันติภาพและความร่วมมือระดับนานาชาติ แสดงให้โลกรู้ถึงความเจ็บปวดและโศกนาฏกรรมจากระเบิดปรมาณู และยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดในโลก โดยเรียกร้องให้นายกเทศมนตรีจากทุกเมืองในโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การฯ

               องค์การ Mayors for Peace ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในฐานะองค์กรนอกภาครัฐสถานะที่ปรึกษาพิเศษในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1991 โดยในปัจจุบัน (มีนาคม 2563) มีจำนวนเมืองสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายองค์การนี้เป็นจำนวน 7,869 เมืองจาก 163 ประเทศ     ทั่วโลก และได้ออก 2020 Vision Campaign มีเป้าหมายเพื่อกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

พันธกิจ :

               วัตถุประสงค์ขององค์กร "Mayors for Peace"  คือ การมีส่วนช่วยใน/เป็นกลไกของความสำเร็จของสันติภาพของโลกที่ยั่งยืนโดยการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนโลกในการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมด ผ่านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเมืองสมาชิก และโดยการพยายามที่จะแก้ปัญหาสำคัญต่าง ๆ สำหรับมนุษยชาติ ได้แก่ ความอดอยาก ความยากจน สถานการณ์ผู้ลี้ภัย การละเมินสิทธิมนุษยชนและการเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ :

Mayors for Peace Secretariat

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima

c/o Hiroshima Peace Culture Foundation

โทร. (81) 82 242 7821  โทรสาร (81) 82 242 7452

เว็บไซต์ http://www.mayorsforpeace.org/

เมืองสมาชิก :  7,869 เมืองจาก 163 ประเทศทั่วโลกโดยมีเมืองประธาน รองประธาน และเมืองผู้บริหาร ดังนี้

เมืองประธาน :  Mayor of Hiroshima (Japan)

    เมืองรองประธาน :   

 • Mayor of Nagasaki (Japan)
 • Lord Mayor of Hannover (Germany)
 • Mayor of Volgograd (Russia)
 • Mayor of Malakoff (France)
 • Mayor of Muntinlupa (Philippines)
 • Lord Mayor of Manchester (U.K.)
 • Mayor of Ypres (Belgium)
 • Mayor of Biograd na Moru (Croatia)Mayor of Granollers (Spain)
 • Mayor of Halabja (Iraq)
 • Mayor of Fongo-Tongo (Cameroon)
 • Mayor of Mexico City (Mexico)
 • Mayor of Frogn (Norway)
 • Mayor of Des Moines (U.S.A.)

เมืองผู้บริหาร :

 • Governor of Bangkok (Thailand)
 • Mayor of Fremantle (Australia)
 • Mayor of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
 • Mayor of Semey (Kazakhstan)
 • Mayor of Cochin (India)
 • Mayor of Montreal (Canada)
 • Mayor of Wellington (New Zealand)
 • Mayor of Santos (Brazil)
 • Mayor of Cartago (Costa Rica)
 • Mayor of Tehran (Iran)
 • Mayor of Grigny (France)

ลักษณะการเป็นสมาชิก : ชำระค่าสมาชิกจำนวน 2,000 เยนต่อปี

การเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร :

 1. ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปการประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (2015 NPT Review Conference) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 2. นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสามัญองค์การ Mayors for Peace ครั้งที่ 9(9th General Conference of Mayors for Peace) ระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2560 ณ เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
 3. การส่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมฝึกงานในสำนักงานเลขานุการองค์การ Mayors for Peace ระหว่างวันที่ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 4. การส่งเยาวชนเข้าร่วมการประชุม International Youth Conference for Peace in the Future (IYCPF) ระหว่างวันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2554 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 5. การส่งเยาวชนเข้าร่วมการประชุม International Youth Conference for Peace in the Future (IYCPF) ระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2555 ณ เมืองโวโกรกราด สหพันธรัฐรัสเซีย
 6.  การส่งเยาวชนเข้าร่วมการประชุม International Youth Conference for Peace in the Future (IYCPF) ระหว่างวันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2556 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 7. กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Youth Conference for Peace in the Future (IYCPF) ระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2557
 8. การส่งเยาวชนเข้าร่วมการประชุม International Youth Conference for Peace in the Future (IYCPF) ระหว่างวันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2558 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 9. การส่งเยาวชนเข้าร่วมการประชุม International Youth Conference for Peace in the Future (IYCPF) ระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2559 ณ เมืองโวโกรกราด สหพันธรัฐรัสเซีย
 10. การส่งเยาวชนเข้าร่วมการประชุม International Youth Conference for Peace in the Future (IYCPF) ระหว่างวันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2560 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 11. การเข้าร่วมพิธีรำลึกสันติภาพ 2018 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่6 สิงหาคม 2561 (นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายพลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง, พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ -กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน)
 12. การประชาสัมพันธ์ติดโปสเตอร์ “Hiroshima Appeals” บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 และ 2 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
 13. การส่งเยาวชนเข้าร่วมการประชุม International Youth Conference for Peace in the Future 2019 ระหว่างวันที่ 4 - 12 สิงหาคม 2562 (IYCPF) ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 14. การเข้าร่วมพิธีรำลึกสันติภาพ 2019 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่
  6 สิงหาคม 2562 (นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวพรทิพย์ พรชีวทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเข้าร่วมงาน)

กิจกรรมที่คาดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต : การเข้าร่วมพิธีรำลึกสันติภาพ 2020 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือน สิงหาคม 2563

      (ข้อมูล ณ 12 มีนาคม 2563)

 

 

 

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut