Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กทม. รับมอบพู่กันจีน 100 ชุด จากเมืองต้าเหลียน (ศุกร์, มกราคม 26, 2018)

กทม. รับมอบพู่กันจีน 100 ชุด จากเมืองต้าเหลียน

เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มอบชุดพู่กันจีน จำนวน 100 ชุด แก่กรุงเทพมหานคร (กทม.) แต่ละชุดประกอบด้วยพู่กันจีน กระดาษฝึกเขียน และแบบคัดตัวอักษรจีน การมอบพู่กันจีนครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่นางเหวิน เสวียฉง (Ms. Wen Xueqiong) รองนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียน นำคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียนเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2560 เพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตามกรอบความสัมพันธ์ฉันมิตร โดยระหว่างการเยือนได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต ส่งผลให้เมืองต้าเหลียนมีความสนใจที่จะร่วมมือกับ กทม. ในด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเยาวชน ทั้งนี้ สำนักงานการต่างประเทศจะส่งมอบชุดพู่กันให้แก่สำนักการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาจีนต่อไป

กรุงเทพมหานครสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองต้าเหลียนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เพื่อความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา กิจกรรมเยาวชนและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, มกราคม 26, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut