Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับคณะผู้แทนเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี

 

          กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับคณะผู้แทนเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี เข้าศึกษาดูงานด้านด้านนโยบายการฝึกอบรมบุคลากรและระบบสวัสดิการของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา

 

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, มีนาคม 6, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut