Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สำนักงานการต่างประเทศร่วมต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่า กทม.

          29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายอะฮ์มัด รุซดี (H.E.Mr.Ahmad Rusdi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเชียประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและร่วมหารือโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

            ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกล่าวว่า ยินดีต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตและคณะที่มาในวันนี้ กรุงเทพมหานครกับอินโดนีเซียอยู่ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันและมีความสัมพันธ์กันมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ประเทศไทยมีพื้นที่เล็กกว่าอินโดนีเซีย ความสัมพันธ์ที่มีมานานก็คงกระชับแน่นยิ่งขึ้น อาจมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนของทางกรุงเทพมหานคร โดยในกรุงเทพมหานครมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 5-6 แสนคน ก็อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของศาสนาต่างๆ เราก็อยากให้นักเรียนที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครได้ไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีที่อินโดนีเซียและก็จะรับนักเรียนของทางอินโดนีเซียมาที่ไทยด้วย ซึ่งไทยกับอินโดนีเซียมีวิถีการใช้ชีวิตที่คล้ายกัน

            เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเรื่องที่กรุงเทพมหานคร ให้โฉนดที่ดินของสถานเอกอัครราชทูตฯ แก่อินโดนีเซีย โดยได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ในประวัติศาสตร์หลังจากอินโดนีเซียนได้รับเอกราช ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับไทยมีความใกล้ชิดกันมาก โดยในสมัยรัชกาลที่ 7 ก็ทรงเคยเสด็จเยือนอินโดนีเซีย ในพิพิธภัณฑ์ก็มีภาพถ่ายของช้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ในอาเซียนความสัมพันธ์ของไทยกับอินโดนีเซียก็สามารถดำเนินการได้ในบริบทของอาเซียน ในเรื่องการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนมุสลิมที่จะไปเรียนรู้ที่อินโดนีเซียก็สามารถทำได้  โดยทางอินโดนีเซียก็มีความยินดีและจะช่วยดำเนินการให้สำเร็จได้ด้วยดี ในปัจจุบันมีสายการบินที่บินตรงสู่อินโดนีเซียวันละ 10 เที่ยวและบาหลีวันละ 4 เที่ยวบิน ในหนึ่งวันมีชาวอินโดนีเซียเดินทางสู่ประเทศไทยวันละ 2,000 คน ขอชื่นชมฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร ที่ทำให้ประชากรมีอัธยาศัยดี มีความยิ้มแย้ม และดูแลด้านความสะอาดให้กับเมืองอย่างดียิ่ง หวังว่าความร่วมมือระหว่างกรุงจาการ์ตากับกรุงเทพมหานคร จะดำเนินงานเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันตลอดไป ส่วนในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ทางอินโดนีเซียมีความยินดีและพร้อมที่จะดูแลเรื่องการเดินทางตลอดจนการดูแลในเรื่องสถานที่ต่างๆซึ่งมีรายละเอียดและจะจัดการให้ด้วยดี โดยจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกรุงเทพมหานครในทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง

         โดยในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายเรื่องการส่งเสริมด้านการศึกษาให้เยาวชน ซึ่งถือเป็น

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 29, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut