Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน-ฉงชิ่ง

ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับนครฉงชิ่ง

------------------------------------------------------------------------------------------

 

intro: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน-ฉงชิ่ง

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, เมษายน 17, 2018 - 14:30


Main menu 2

by Dr. Radut