Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย ฯ เข้า เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ (อังคาร, เมษายน 24, 2018)

           เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova)เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายติมูร์ แอคเมตซานอฟ (Mr. TimurAkhmetzhanov) และนายเยอร์ลาน ดานาเบคอฟ (Mr. Yerlan Danabekov) ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นายธรรมรัต หวั่งหลี) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร) ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายโกสิน  เทศวงษ์) นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับคาซัคสถานครบรอบ 25 ปี เมื่อปี2560 และการจัดนิทรรศการระดับโลกที่คาซัคสถานเป็นเจ้าภาพ EXPO-2017 “Future Energy” ซึ่งตำหนักของประเทศไทย (Thailand Pavilion) ดึงดูดผู้เข้าชมได้มากถึง 700,000 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงอัสตานาและกรุงเทพมหานคร ซึ่งปีนี้จะครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเสนอให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เป็นต้น เอกอัครราชทูตฯ แสดงความชื่นชมการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครจึงสนับสนุนให้กรุงอัสตานาแลกเปลี่ยนรู้ในเรื่องนี้กับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการตั้งหอการค้าไทย-คาซัคสถานด้วย สุดท้ายนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งมอบหนังสือจากนายกเทศมนตรีกรุงอัสตานาเพื่อเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการตั้ง
กรุงอัสตานาเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถาน (The Celebration of the Capital’s Day) ที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีแนวคิดชื่อว่า “ศูนย์กลางประเทศ – กรุงอัสตานา” (HEART OF COUNTRY –ASTANA)  

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, เมษายน 24, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut