Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สำนักงานการต่างประเทศจัดเตรียมความพร้อมเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ปี 2561

               วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 น.   นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีให้โอวาทเยาวชนตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศเข้าร่วมเตรียมความพร้อมแก่เยาวชน ก่อนการเดินทางไปตามภารกิจของเยาวชนแต่ละเมือง ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง จำนวน 3 คน นครฉงชิ่ง จำนวน 8 คน นครเซี่ยงไฮ้ จำนวน 5 คน จังหวัดฟูกูโอกะ จำนวน 5 คน กรุงโซล จำนวน 30 คน เมืองแตกู จำนวน 4 คน และกรุงอูลานบาตอร์ จำนวน 10 คน รวม ทั้งสิ้น 65 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยม สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 คน สังกัดทั่วไป 21 คน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 12 คน  ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

               รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชน ทั้ง 65 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของกรุงเทพมหานครในการเดินทางเยือนกรุงโซล เมืองแตกู นครฉงชิ่ง กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ จังหวัดฟูกูโอกะ และกรุงอูลานบาตอร์

                การทำกิจกรรมตามโครงการกับเมืองต่างๆ มีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป แม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆ ที่เยาวชนแต่ละโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในต่างประเทศนั้น จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่งของทุกคน อยากฝากน้องๆ เยาวชนทั้งหลายให้ตระหนักว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อยากให้น้องๆ ปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่เคลื่อนไป หากมีผลกระทบจากประเทศหนึ่งก็จะส่งผลต่ออีกประเทศหนึ่ง เช่นเรื่อง เศรษฐกิจ หรือเรื่องใกล้ตัวของน้องๆ อย่าเรื่องวัฒนธรรม เยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้เชื่อมประสานโลกเข้าด้วยกัน และร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสันติสุข

              เมืองและมหานครในต่างประเทศที่น้องๆ เยาวชนกำลังจะเดินทางไปนั้น ต่างก็เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชีย มีการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี และวิวัฒนาการสมัยใหม่ เยาวชนควรตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้ และระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นใคร มาจากที่ไหน เอกลักษณ์ของเราคืออะไร และเรามีความเป็นเลิศอย่างไร หวังว่าเยาวชนกรุงเทพมหานครที่จะเดินทางในครั้งนี้ ได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องนี้  ในการเดินทางเยือนแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ  ก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม นำวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไปเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศรู้จัก รวมทั้งช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครให้สมกับเป็นตัวแทนเยาวชน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เหมาะสมจากเมืองในด้านต่างประเทศนำมาปรับใช้กับตนเอง การเรียน ครอบครัวและรวมถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, พฤษภาคม 1, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut