Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน 4th Neighboring Countries’ Mayors’ Visiting Program

          คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดย นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมงาน 4th Neighboring Countries’ Mayors’ Visiting Program ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าและนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรม และอื่นๆ ระหว่างเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เมืองในเขตจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศเพื่อนบ้านของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามแนวคิด “หนึ่งประเทศ สองระบบ” และนโยบายเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ ๒๑

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 3, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut