Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สำนักงานการต่างประเทศเชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษา เตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการแลกเปลี่ยน ปี 2561

          

          วันที่ 2 – 3  พฤษภาคม 2561  นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง นำโดย นางจิราภรณ์ ปึงประวัติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง  เชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษาและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ปี 2561 โดยได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองและนครต่างๆ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู้แทนเยาวชน การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น(เฉพาะนครฉงชิ่ง) เพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆเยาวชนที่จะต้องเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในฐานะผู้แทนเยาวชนของกรุงเทพมหานคร และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เหมาะสมจากเมืองต่างๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสุทัศน 2 ห้องประชุมบุรีรมย์ และห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, พฤษภาคม 4, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut