Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้โอวาทแก่ผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครจำนวน 30 คน

           นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้โอวาทแก่ผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครจำนวน 30 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการต่างประเทศดูแลการเดินทางนำโดย นางสาวพรทิพย์ พรชีวทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง  ก่อนการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2561ระหว่าง วันที่ 17-22 พฤษภาคม 2561  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 17, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut