Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (H.E. Mr. Kees Pieter Rade) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

            เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (H.E. Mr. Kees Pieter Rade) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวเคนซา ทาร์คาต (Ms. Kenza Tarqaât) รองหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง และนางสาวพันทิพา สุทธปัญญา (Ms. Pantipa Sutdhapanya) เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายธรรมรัต หวั่งหลี) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์) ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร (นายบรรลือ สุกใส) นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

            เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้โอกาสนี้ในการปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องความร่วมมือระหว่างเนเธอร์แลนด์กับกรุงเทพมหานคร ในด้านการป้องกันอุทกภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การลดใช้พลาสติกในประเทศไทย และอื่นๆ ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอุทกภัยอีกด้วย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, กรกฎาคม 3, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut