Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ข่าวเสนอราคาร/ข่าวประกวดราคา

ข่าวเสนอราคาร/ข่าวประกวดราคา สำนักงานการต่างประเทศ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 ชุด   ใหม่

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ  ยี่ห้อ Brother MFC-L2715DW 

 5. 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals MGMAC

 6. ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 7. กเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 8. ประกาศผู้ชนระการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ

 9. ประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7

 10. ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมื่องพี่เมืองน้อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ยกเลิก)

 11. จ้างเหมาจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Senior Officials Meeting (SOM) ของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562

 12. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother MFC-L2715DW และ Epson L1300

 14. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

 15. จ้างเหมาการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ณ โรงละครอักษรา

 16. เรื่อง จ้างเหมาจัดการประชุม Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia ครั้้งที่ 13

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ

 18. ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ

 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS415DN

 21. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ โครงการเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน

 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ

 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ ในการเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี 2018

 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 40 ที่นั่งขึ้นไปพร้อมพนักงานขับรถยนต์

 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน

 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content)

 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 1 รายการ สำหรับการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นและคณะ

 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 วัน  ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content)

 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (Guangzhou Fair 2018 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน)

 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ โครงการเดินทางเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Festival for cities

 32. จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมประชุม Daegu International Exchange Forum 2018

 34. ซื้อของขวัญ จำนวน 1 รายการ เพื่อมอบให้คณะผู้แทนจากมณฑลชานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดเก็บเอกสารประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) กับจังหวัดฟูกูโอกะ

 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2561

 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ สำหรับการต้อนรับคณะรองผู้ว่าการมณฑลชานตง

 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2561

 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณืเครื่องเขียน จำนวน 4 รายการ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2561

 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ สำหรับการรับรองคณะนายกเทศมนตรีเมืองปอร์โตเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร

 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 44. ประกาศผู้ชนะจักซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก

 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ

 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ลีมูซีนพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน ธันวาคม 2561

 Main menu 2

by Dr. Radut