Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ข่าวเสนอราคาร/ข่าวประกวดราคา

ข่าวเสนอราคาร/ข่าวประกวดราคา สำนักงานการต่างประเทศ

 1. จ้างเหมาจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Senior Officials Meeting (SOM) ของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562

 2. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother MFC-L2715DW และ Epson L1300

 4. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

 5. จ้างเหมาการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ณ โรงละครอักษรา

 6. เรื่อง จ้างเหมาจัดการประชุม Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia ครั้้งที่ 13

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ

 8. ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS415DN

 11. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ โครงการเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ ในการเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี 2018

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 40 ที่นั่งขึ้นไปพร้อมพนักงานขับรถยนต์

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content)

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 1 รายการ สำหรับการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นและคณะ

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 วัน  ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content)

 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ (Guangzhou Fair 2018 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน)

 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ โครงการเดินทางเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Festival for cities

 22. จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมประชุม Daegu International Exchange Forum 2018

 24. ซื้อของขวัญ จำนวน 1 รายการ เพื่อมอบให้คณะผู้แทนจากมณฑลชานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดเก็บเอกสารประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) กับจังหวัดฟูกูโอกะ

 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2561

 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ สำหรับการต้อนรับคณะรองผู้ว่าการมณฑลชานตง

 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2561

 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณืเครื่องเขียน จำนวน 4 รายการ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2561

 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ สำหรับการรับรองคณะนายกเทศมนตรีเมืองปอร์โตเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร

 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 34. ประกาศผู้ชนะจักซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก

 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ

 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ลีมูซีนพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน ธันวาคม 2561

 Main menu 2

by Dr. Radut