Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะมนตรีบริหารแห่งรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียเข้าพบหารือกับรองปลัดกรุงเทพมหานคร

         

          วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำ นำโดยนายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และนายอริยะ เมฆะกูล ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ และผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะมนตรีบริหารแห่งรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย นาย Zairil Khir Johari สมาชิกสภานิติบัญญัติระดับรัฐและมนตรีบริหารแห่งรัฐปีนัง ด้านโยธาธิการ สาธารณูปโภค และป้องกันอุทกภัย นาย Latt Shariman ประธานสมาคมมิตรภาพ มาเลเซีย - ไทย ในโอกาสดังกล่าวรองปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวให้การต้อนรับ และหวังว่ากรุงเทพมหานครและรัฐปีนังจะมีโอกาสร่วมมือและแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อไป 
ด้านนาย Zairil Khir Johari สมาชิกสภานิติบัญญัติระดับรัฐและมนตรีบริหารแห่งรัฐปีนังด้านโยธาธิการ สาธารณูปโภค และป้องกันอุทกภัย กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนส่งผลให้รัฐปีนังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งรัฐปีนังมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมหลายหน่วยงานและดำเนินการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและรัฐปีนังมีสภาพอากาศและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง และหากกรุงเทพมหานครมีความสนใจก็ยินดีให้การต้อนรับคณะจากกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการของรัฐปีนัง
        จากนั้น ผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและการดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือปัญหาอุทกภัยระหว่างกัน ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครในอดีต การวางแผนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร รวมถึงข้อแนะนำเพื่อการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วม ในตอนท้าย รองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะฯ และถ่ายภาพร่วมกัน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, กรกฎาคม 31, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut