Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะเยาวชนจังหวัดไอจิ ได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร

         

         วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2561 คณะเยาวชนจังหวัดไอจิจำนวน 16 คน ประกอบด้วยเยาวชนจังหวัดไอจิ 13 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน ได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ นายบรรลือ สุกใส ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาติให้คณะเยาวชนฯเข้าเยี่ยมคารวะเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นอกจากนี้ ยังได้เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ อีกด้วย โดยกิจกรรมหลักของโครงการฯนี้คือ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น เยาวชนจังหวัดไอจิได้มีโอกาสทำกิจกรรมกับเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม และได้พักค้างกับครอบครัวอุปภัมถ์เป็นเวลา 1 คืน ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของครอบครัวไทยและเด็กไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนอีกด้วย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, สิงหาคม 15, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut