Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

รองนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                   เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชวี เชียน (Mr. Qu Qian) รองนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ จำนวน ๖ คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง ๓ ชั้น ๓๑ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ เนื่องในโอกาสเยือนกรุงเทพมหานครและกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและนครฉงชิ่ง ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554

                   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวให้การต้อนรับคณะรองนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่งและกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องด้วยดีมาโดยตลอดผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนเยาวชน การศึกษาดูงาน และการเดินทางเยือนระหว่างกัน โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการศึกษาดูงานการจัดการขยะ ณ นครฉงชิ่ง ในปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีโครงการสร้างเตาเผาขยะจำนวน ๒ แห่ง คือ โรงเผาขยะฝั่งกรุงเทพฯ และโรงเผาขยะฝั่งธนบุรี โดยใช้ความรู้และต้นแบบแนวทางจากบริษัท Chongqing Sanfeng Environment Industry Group จากนครฉงชิ่ง

                   รองนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่งได้กล่าวขอบคุณสำหรับการให้การต้อนรับของกรุงเทพมหานครและกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ นครฉงชิ่งประสงค์แสวงหาโอกาสสำหรับความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยเฉพาะการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเสนอให้เกิดความร่วมมือในภาคธุรกิจที่มากขึ้น ความร่วมมือพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และการเชิญเข้าร่วมงาน Smart China Expo ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ นครฉงชิ่ง

                   สำหรับการเยี่ยมคารวะดังกล่าวถือโอกาสอันดีที่กรุงเทพมหานครและนครฉงชิ่งจะได้หารือความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในช่วงท้ายของการเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขอให้นครฉงชิ่งช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น ในอนาคตกรุงเทพมหานครหวังว่าจะมีความร่วมมือด้านการศึกษากับนครฉงชิ่ง โดยจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ทางนครฉงชิ่งแสดงความมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถจัดการการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยได้ และเชื่อว่านักท่องเที่ยวจากนครฉงชิ่งจะเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี นครฉงชิ่งยินดีให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน และประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อจะได้นำความรู้และวิทยาการจากนครฉงชิ่งกลับมาพัฒนาประเทศของตนให้มีความเจริญ

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, สิงหาคม 6, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut