Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

อัครราชทูตฝ่ายการเมืองญี่ปุ่นร่วมหารือ กทม.พร้อมเดินหน้าความสัมพันธ์หลายด้าน

                    เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายชูทาโร่ โอมูระ อัครราชทูตฝ่ายการเมืองและรักษาการอุปทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือการเดินหน้าความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายบรรลือ สุกใส ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และนายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

                    รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นในหลายด้าน อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านเยาวชน ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งไทยกับญี่ปุ่นได้มีโอกาสความร่วมมือจนนำไปสู่การลงนามในบันทึกความเข้าใจหลายฉบับ และกล่าวขอบคุณมูลนิธิไอจิไก ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจจากจังหวัดไอจิที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ รวมเป็นเวลากว่า 10 ปี

                    นายโอมูระ กล่าวว่าตนเข้ารับตำแหน่งอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา ๓ ปี จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อแนะนำตัวและพูดคุยหารือเรื่องทั่วไป นายโอมูระได้กล่าวว่าเมืองขนาดใหญ่ต่างประสบปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจร การจัดการน้ำ ซึ่งในกรุงเทพฯ มีชุมชนชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่อยู่ในย่านสุขุมวิท ซึ่งสถานทูตรู้สึกยินดีที่กรุงเทพมหานครให้การดูแลชุมชนชาวญี่ปุ่นให้ได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างดี

                   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเมืองเพื่อให้ประชากรที่อยู่ในกรุงเทพฯ มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและการเดินทาง สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย และได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเพื่อให้คนกรุงเทพฯ ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุด ปัจจุบันกรุงเทพมหานครและจังหวัดไอจิและจังหวัดฟูกูโอกะ มีการแลกเปลี่ยนเยาวชนของระหว่างกันในทุก ๆ ปี นอกจากนี้ ข้าราชการของกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความสนใจในเรื่องการจัดการน้ำของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก  ซึ่งในอนาคตอาจมีการขอศึกษาดูงานในเรื่องดังกล่าวและจะมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, สิงหาคม 14, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut