Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สำนักงานการต่างประเทศประสานหน่วยงาน กทม.ร่วมหารือพัฒนาเมืองสู่ smart city

                 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแผนงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน Smart City และความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและ City of Vienna ในด้านต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักวัฒนธรรมฯ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานการต่างประเทศ ที่ห้องประชุมรองผู้ว่าฯ ทวีศักดิ์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมได้นำเสนอถึงแผนความร่วมมือในโครงการระยะสั้นที่จะนำมาใช้กับหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ใน 10 ประเด็น ได้แก่

การพื้นฟูเมือง : โครงการพัฒนานวัตกรรมรัตนโกสินทร์

การจัดการขยะ : จากการแยกขยะ สู่การเก็บขยะ สู่การเผาขยะ สู่การลดขยะ

การจัดการแม่น้ำและน้ำเสีย : การปรับภูมิทัศน์ในเขตเมืองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุทกภัย

ทางเดินริมแม่น้ำ : การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำ

การจัดการจราจร : ถนนอัจฉริยะ

การเคหะ (บ้านพัก) อัจฉริยะ : ลดการใช้ทรัพยากรและสามารถผลิตพลังงานเอง

เขตพื้นที่คนเดิน : ทางเดินเชื่อมต่อหลายพื้นที่
จัตุรัสแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ : สร้างพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง

สวนสาธารณะแห่งใหม่ในใจชาวกรุง : การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการในภายภาคหน้า : ทำการศึกษาหลังจากได้เริ่มโครงการ Smart City แล้ว

                ในการขับเคลื่อนแผนความร่วมมือนั้นกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมายกร่างความร่วมมือระหว่างกันโดยพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องใดบ้าง และจะดำเนินการเมื่อใด นอกจากนี้จะมีการพิจารณาถึงแนวทางการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงเวียนนาในอนาคตด้วย

                ปัจจุบันกรุงเวียนนามีการบริหารการจัดการเมืองจนได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของการเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกถึง 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถเรียนรู้ Best Practice ด้านการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะจากกรุงเวียนนาได้ ซึ่งทางกรุงเวียนนาได้มีมุมมองแก่กรุงเทพมหานครว่า Smart Cities ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสมอไป กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรและสาธารณูปโภคที่ดี สามารถนำสิ่งที่มีอยู่มาพัฒนาให้ดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้นและหากเลือกพื้นที่ในการขยายโครงการย่านนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้คนในสังคม จะทำให้พัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ได้ในที่สุด

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, สิงหาคม 17, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut