Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้แทนและเยาวชนจากจังหวัดฟูกูโอกะ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content)

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ  เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้แทนและเยาวชนจากจังหวัดฟูกูโอกะ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) 2561 โดยมี นางจิราภรณ์ ปึงประวัติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องสโรชา โรงแรมอโนมา แกรนด์

โดยได้กล่าวต้อนรับคณะและได้กล่าวขอบคุณที่ได้ร่วมดำเนินโครงการนี้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และหวังว่าโครงการนี้นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง ช่วยพัฒนาศักยภาพเยาวชนในเรื่องการจัดทำสื่อ digital แล้ว ยังหวังว่าน้องๆ เยาวชนจะนำความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญของทั้งสองเมือง เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน และกรุงเทพมหานครจะได้นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ด้วย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 23, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut