Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์นิตยสาร @Mangu Magazine

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร @Mangu Magazine (แอท ม่านกู่) ซึ่งเป็นนิตยสารตีพิมพ์รายปักษ์ภาษาจีนสำหรับนักท่องเที่ยว  ชาวจีนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย เริ่มตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2555 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น ปัญหาน้ำเสียและน้ำท่วม รวมถึงโครงการที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวตอนหนึ่งว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้าในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์อันดีกับมณฑลและเมืองต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองเมืองน้องกับ 10 เมือง 1 มณฑล หลังจากการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์แล้ว กรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนในหลายด้านอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะด้านการศึกษา และการพัฒนาบุคลากร นอกจากนั้น ได้ศึกษาดูงานศักยภาพของเมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น การบริหารจัดการขยะ ณ มณฑลชานตง ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีใด ๆ มาใช้แก้ปัญหากรุงเทพมหานคร ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชน ในตอนท้ายผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและประเทศไทยให้มากขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ คือ เรื่อง Street Food  หรือ อาหารริมทาง ซึ่งต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องความสะอาดและคุณภาพอาหาร รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย ในตอนท้ายผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านมาเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, สิงหาคม 22, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut