Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านสื่อดิจิตอลร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ

                  เมื่อวันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2561 กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) ประจำปี 2561 โดยนำเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน และเยาวชนจากจังหวัดฟูกูโอกะ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองในระดับประชาชน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการจัดทำสื่อดิจิตอล ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำสื่อดิจิตอลโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดฟูกูโอกะ การร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ การศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในกรุงเทพฯ การชมการแสดงทางวัฒนธรรม ณ สยามนิรมิต เป็นต้น อีกทั้งผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะยังได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สวนลุมพินี ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ต่อไป

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 23, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut