Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

               เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14.45 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายฮิเดอากิ โอมูระ (Mr. Hideaki Ohmura) ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ คณะข้าราชการและผู้แทนองค์กรต่างๆ ในจังหวัดไอจิ รวม 15 คน เช่น ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมนาโกยา ผู้อำนวยการจัดการสหพันธ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นภาคกลาง ประธานบริษัทท่าอากาศยานนานาชาติญี่ปุ่น จำกัด ผู้อำนวยการสำหรับภูมิภาคจุบุ และกรรมการผู้จัดการ JETRO NAGOYA ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

                   ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิกล่าวถึงโอกาสในการสานต่อความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสองเมืองได้ดำเนินความสัมพันธ์ด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนเยาวชนและการเยือนในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ในการจัดทำโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนมัธยมทสึชิมะและโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม รวมทั้งกล่าวถึงความร่วมมือสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาและความร่วมมือด้านการพยาบาลกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร

                   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งเพื่อการศึกษาดูงานในด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและการระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งตรงกับนโยบายการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกรุงเทพมหานคร โดยนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ การเยือนกรุงเทพมหานครของคณะผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในครั้งนี้จะเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดไอจิที่มีมาอย่างยาวนานให้ดำเนินต่อไปภายใต้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองเมือง

                   นอกจากนี้ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้เข้าพบผู้บริหารของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือเรื่องการคงจำนวนเที่ยวบินและการเพิ่มขนาดของเครื่องบินโดยสารไปยังเมืองนาโกยา       ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอความสนับสนุนแก่นักธุรกิจชาวจังหวัดไอจิ พร้อมเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดไอจิเพื่อสัมผัสประสบการณ์อาหารรสชาติอร่อย สาเกรสชาติดี และมีธรรมชาติที่สวยงาม ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติจุบุ ให้บริการประชาชนประมาณ 320,000 คนต่อวัน โดย 1 ใน 3 เป็นชาวไทย ในการนี้จังหวัดไอจิขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้จังหวัดไอจิเป็นที่รู้จักของชาวไทยและให้เดินทางมาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจุบุเพิ่มมากขึ้น และใน อนาคตหากจำนวนคนไทยใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอาจมีการว่าจ้างคนไทยเข้าทำงานอีกด้วย

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, สิงหาคม 22, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut