Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Festival 2018

             ประสบความสำเร็จด้วยดีสำหรับงาน Seoul Friendship Festival 2018 ที่สำนักงานการต่างประเทศนำคณะนักแสดงจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครเข้าร่วมแสดง ได้รับความสนใจอย่างดีจากผู้ชม ความพิเศษของปีนี้คือ การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักพัฒนาสังคมไปจัดแสดงและจำหน่ายในงาน ขายดีทะลุยอดจำหน่ายที่หน่วยงานตั้งไว้ เป็นปีและเมืองแรกที่ได้รับการสนับสนุนบูธ นอกเหนือไปจากบูธของสถานทูตประเทศต่างๆ และปีนี้สำนักงานการต่างประเทศหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศกรุงโซล เพื่อต่อยอดความร่วมมือภายหลังประชุมร่วมกันเมื่อกลางปี มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก คือ กรุงโซลจะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน e government การแลกเปลี่ยนข้อมูลเมืองผ่าน website ของทั้งสองเมือง และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพัฒนาขุมชน โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย


 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 30, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut