Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนรัสเซียและกรุงเทพมหานครพบหารือการจัดงานแสดงด้านเกษตรกรรมรัสเซีย

        

                 เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้แทนรัสเซีย นำโดยนายเซอร์เกย์ อาร์คิน ประธานสมาคมผู้ผลิตด้านเกษตรกรรมระดับภูมิภาคของสหพันธรัฐรัสเซียได้เข้าพบผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดยนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและนายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง เพื่อหารือในประเด็นการจัดงานแสดงด้านเกษตรกรรมรัสเซียในกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, กันยายน 17, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut