Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงเทพมหานครร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม และเป็นเกียรติในงานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน

               วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา (นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ) และผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม ในงานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน จัดโดยหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย ณ ห้องอาหารThe Box ชั้น ๙ โรงแรม โซ โซฟิเทล กรุงเทพฯ

                   ในงานดังกล่าวมีคณะแทนผู้แทนจากหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทยสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผู้แขกผู้มีเกียรติ ต่าง ๆประกอบด้วย ๑) นาย AlainZennerสมาชิกวุฒิสภาเบลเยียมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน๒) เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ3) นายฟิลิป คริเดลก้า เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย 4) ดร.สุธรรม วลัยเสถียรประธานกรรมการหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย 5) ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 6) Mr. Francis Vanbellen รองประธานกรรมการหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย พร้อมด้วยกรรมการหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย ได้แก่ 7) นางสาวศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ 8) Mr. Jean-Louis Graindorge และ 9) Mr. André Nothomb และ 10) Mr. Marc Dehertogh ผู้อำนวยการบริษัท Faber Flags Asia
ร่วมรับเสด็จ

                   ระหว่างการเสวยพระกระยาหารกลางวัน เจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียมได้ทรงทอดพระเนตรสะพานไทย - เบลเยียมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ โดยในปี พ.ศ. 2531ประเทศเบลเยียมมีแนวคิดที่จะมอบสะพานให้แก่ประเทศไทยเพื่อลดปัญหาจราจรบริเวณแยกถนนพระรามที่ ๔ และถนนวิทยุ จึงได้ส่งชิ้นส่วนสะพานและมาประกอบขึ้นที่กรุงเทพฯ มีการปิดการจราจรบนถนนโดยรอบบริเวณก่อสร้าง ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2531 เวลา 16.00 น. และเปิดการจราจรให้ข้ามสะพานใหม่ได้ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2531 เวลา 06.00 น. โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการก่อสร้างและเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสะพานอย่างเป็นทางการในวันต่อมา นับว่าสะพานนี้ประกอบเสร็จภายใน 60 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในปี 2561 เป็นปีแห่งการครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย - เบลเยียมนับตั้งแต่มีการลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรก
ในปี พ.ศ. 2501 ครบรอบ 60 ปี ตัวการ์ตูน Smurfs และครบรอบ 30 ปี สะพานไทย - เบลเยียม

                   ในการนี้ หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักการโยธาที่ได้ให้การสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยและหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย ในการดำเนินการซ่อมแซมและประดับตกแต่งสะพานเช่น การประดับธงบนสะพานไทย - เบลเยียม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศ เป็นต้น

                    ในโอกาสเดียวกันนี้ เวลา 18.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา)ได้เดินทางไปร่วมงานรอยัล กาลา ดินเนอร์ จัดโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย เพื่อรับเสด็จเจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียมและเพื่อเฉลิมฉลอง 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย - เบลเยียม นับตั้งแต่มีการลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรก ในปี พ.ศ. 2501 ณ ห้องวไลยอลงกรณ์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ ภายในงานมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ที่มีที่ตั้ง ณ กรุงเทพฯ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ รวมถึงผู้แทนจากราชสกุลและแขกผู้มีเกียรติต่าง ๆ ในการนี้ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเดินทางมาร่วมรับเสด็จและร่วมแสดงความยินดี ต่อความสัมพันธ์อันดีงามของสองประเทศทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) ได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปป์แห่งเบลเยียม และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในนามของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและประชาชนชาวไทย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, กันยายน 26, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut