Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นายเดสมันด์ จู ผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ที่ประชุมสมาคมการค้าแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

            นายเดสมันด์ จู ผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ที่ประชุมสมาคมการค้าแห่งชาติ (National Trade Union Congress: NTUC) และนายกเทศมนตรีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

           ผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ที่ประชุมสมาคมการค้าแห่งชาติสิงคโปร์ ได้กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แบ่งเวลามาเพื่อให้การต้อนรับ และกล่าวชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวมาก ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะมีพื้นที่สีเขียวมากเช่นกัน แต่ก็ประสบปัญหาการดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ไม่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นได้ ทำให้ต้นไม้บางส่วนโค่นและตาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวชื่นชมที่สิงคโปร์มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม เช่น สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Botanic Gardens) ซึ่งในเดสมันด์ จู กล่าวเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันสิงคโปร์กำลังยื่นเรื่องขอให้UNESCO พิจารณาแผงขายอาหาร (Street Hawkers) ในทั้ง 5 เขตการปกครองของสิงคโปร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่นกันก่อนเดินทางกลับ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศได้เชิญนายเดสมันด์ จู มาเข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2562 ด้วย

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 25, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut