Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สำนักงานเขตบางรัก สำนักการคลัง และสำนักงานการต่างประเทศ ต้อนรับคณะผู้แทนจากกองบริหาร-จัดการภาษีแห่งจังหวัดชุ่งชองบุก (Chungcheongbuk - do) สาธารณรัฐเกาหลี

 

วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วย นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางรัก  ผู้แทนกองรายได้ สำนักการคลัง ข้าราชการจากสำนักงานเขตบางรักและสำนักงานการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองบริหารจัดการภาษีแห่งจังหวัดชุ่งชองบุก (Chungcheongbuk - do) สาธารณรัฐเกาหลี และ นางสาวปาร์ค ยูจองเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายและเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร ณ  สำนักงานเขตบางรัก  โดยนายสุธี  อรรถกุลเรขา หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางรัก และนายวิชัย นันทจรรยา หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเร่งรัด-รายได้ 2 สำนักการคลัง เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว และนำคณะฯ ชมศูนย์ Bangkok Fast and Clear ของ สำนักงานเขตบางรัก

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 25, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut