Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ครบ 10 ปี โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล

         

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 Mr.Baek Kiung รองผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนโบราเม่ กรุงโซล นำเจ้าหน้าที่และเยาวชนกรุงโซล รวม 35 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางมาลี ภิรมย์จิตต์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในปีนี้เป็นการครบรอบ 10 ปี ที่กรุงเทพมหานครและกรุงโซลได้มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนเยาวชนร่วมกัน นอกจากนี้ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณที่ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนี้มาด้วยดีโดยตลอด  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองเมืองจะมีโอกาสพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้โครงการมีความหลายหลายมากขึ้นในอนาคต

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, พฤศจิกายน 7, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut