Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เยาวชนกรุงโซลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ณ กทม.

           คณะเยาวชนจากกรุงโซลจำนวน 30 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เยาวชนโบราเม กรุงโซล เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2561 (Bangkok - Seoul Youth Exchange Program 2018) ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 โดยในปีนี้มีหัวข้อหลักตามโครงการคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)” ซึ่งนอกจากเยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองเมืองแล้ว ยังได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพฯ และประเทศไทยอีกด้วย

           เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 Mr. Baek Kiung รองผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนโบราเม พร้อมด้วยคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่กรุงโซลเข้าเยี่ยมคารวะนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางมาลี ภิรมย์จิตต์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และนางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณที่ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนี้มาด้วยดีโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองเมืองจะมีโอกาสพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้โครงการมีความหลายหลายมากขึ้นในอนาคต

          เยาวชนกรุงโซลพร้อมด้วยเยาวชนกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านไอทีทั้งการศึกษาเทคโนโลยีที่น่าสนใจ การฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) แฟ้บคาเฟ่ (FabCafe) และสำนักงานกูเกิลประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยมวยไทย งานประดิษฐ์ และการรำไทย ณ ศูนย์เยาวชนลุมพินี อีกทั้งเยาวชนได้เรียนรู้การทำขนมไทยและผ้าบาติก ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นอกจากนี้ เยาวชนได้แบ่งกลุ่มเพื่อไปเยือนสถานที่สำคัญตามเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สัน สวนงูสถานเสาวภา และนิทรรศการบทเรียนในความมืด ณ จามจุรีสแควร์ และในวันสุดท้ายของการดำเนินโครงการ เยาวชนได้เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงโซล

          โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซลจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเยาวชนทั้งสองเมืองได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันตั้งแต่ พ.ศ. 2551 สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปี 2562 สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเฟซบุคและเว็บไซต์ของสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, พฤศจิกายน 5, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut