Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน และกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

             พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนเมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน และกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะฯ มีภารกิจในการเข้าร่วมงาน Smart City Expo World Congress 2018 ณ Fira Barcelonaซึ่งเป็นการประชุมและการจัดแสดงนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) และการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่สำคัญใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจยุคดิจิทัล สิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง การสัญจร เมืองทั่วถึงและแบ่งปัน การบริหารจัดการเมืองและการคลัง ในส่วนของกรุงเวียนนา คณะฯ ได้เข้าพบนางฐิติพรจิระสวัสดิ์ อุปทูต ณ กรุงเวียนนา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและได้ร่วมหารือในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรีย การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงเวียนนา ตลอดจนการริเริ่มและการดำเนินความร่วมมือเรื่องเมืองอัจฉริยะ ต่อมา คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครได้เข้าพบหารือกับผู้แทนกรุงเวียนนา นำโดย D.I.Thomas Madreiter ผู้อำนวยการด้านผังเมืองของกรุงเวียนนา และผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมทั้ง Mr.Eugen Antalovsky ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Urban Innovation ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพาณิชย์ของกรุงเวียนนา และดำเนินโครงการเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ โดยคณะฯ ได้ศึกษาข้อมูลโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Aspern ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
 

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อาทิตย์, พฤศจิกายน 11, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut