Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กสทช.ส่งแอพ NetCare ช่วยจำกัดเวลาท่องเน็ตลูก

กสทช.ส่งแอพ NetCare ช่วยจำกัดเวลาท่องเน็ตลูก

กสทช. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น“NetCare” สำหรับการดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาเด็กติดจอและเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว  พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.39 น.
วันนี้ (28 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมมีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสาร ใช้งานสื่อออนไลน์ ดูหนัง หรือเล่นเกมส์ต่างๆ มีความสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากเกินพอดีกลายเป็นการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน มักเห็นเด็กๆ นั่งก้มหน้ามองจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งใช้ในเชิงที่เป็นประโยชน์ เช่น ค้นหาข้อมูลเพื่อทำการบ้าน หรือใช้เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น จนทำให้เกิดภาวะ “เด็กติดจอ” ส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา เช่น ซึมเศร้า แยกตัวเอง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่มีสังคม ตลอดจนไม่มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์จนอาจถึงขั้นกลายเป็นปัญหาครอบครัวและสังคมขึ้นมาได้

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัว และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเยาวชน จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองใช้ดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกภายใต้ชื่อแอพพลิเคชั่น “NetCare” ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับเกียรติจาก 3 สถาบันการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย

โดยแอพพลิเคชั่น “NetCare”ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก เพื่อดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กกติกาที่ตกลงกับลูกไว้ ได้แก่ ฟังก์ชันหนึ่ง กำหนดระยะเวลาการใช้งาน โดยสามารถตั้งจำนวนชั่วโมงที่ต้องการให้ใช้งานได้ในแต่ละวัน เช่น วันจันทร์ถึงศุกร์ ใช้ได้ 2 ชั่วโมงต่อวัน วันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ ใช้ได้ 3 ชั่วโมงต่อวัน ฟังก์ชันสอง กำหนดช่วงเวลาการใช้งาน โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ระหว่าง 1 ทุ่มถึง 2ทุ่ม ฟังก์ชันสาม พักการใช้งานบางแอพพลิเคชั่น เช่น ต้องการปิดยูทูป แต่เปิดเว็บไซต์ หรือกูเกิลเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลได้ และ ฟังก์ชันสี่ พักการใช้งานอินเทอร์เน็ตทันที นอกจากนี้ ยังมีปุ่ม SOS ที่เครื่องลูกไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกดใช้งานแอพพลิเคชั่นจะทำการโทรหาผู้ปกครองทันที พร้อมส่งตำแหน่งที่อยู่ (Location) ไปยังอีเมลที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวด้วย

นายก่อกิจ ว่า สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งานแอพพลิเคชัน “NetCare”ทำได้ง่ายๆ โดยการดาวน์โหลดnetcare.nbtc ในระบบ Android ที่Play Store (สำหรับเครื่องเด็กใช้งานได้ใน Version ไม่เกิน 8.0) และสำหรับระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นเครื่องแม่ได้ที่ https://netcare.nbtc.go.th/

“ความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง กติกาของครอบครัวเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยตกลงกันในครอบครัว แอพพลิเคชั่นNetCare จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำตามกติกาของครอบครัวนั้น เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน เป็นไปอย่างพอเหมาะ พอดี และพอควร เพิ่มการพูดคุยและการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว อันเป็นการเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและสังคมให้เพิ่มมากขึ้น และสำนักงาน กสทช. จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นNetCare เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนในครอบครัวให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป"... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/it/679709

ที่มา: 
https://www.dailynews.co.th/it/679709
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, ธันวาคม 4, 2018 - 11:00


Main menu 2

by Dr. Radut