Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ข่าวการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของคณะนายกเทศมนตรีนครเฉิงตู

 

                  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายโหลว เฉียง นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู และคณะจากนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง และดำเนินกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและนครเฉิงตู โดยมีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

                   สำหรับการเยือนกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ คณะนายกเทศมนตรีได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการกระชับความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องในประเทศไทย และดำเนินกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและนครเฉิงตูซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลประชาชนนครเฉิงตู สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2561 ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครและนครเฉิงตูได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โดยมีสาขาความร่วมมือ อาทิ ๑) เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ๒) การแสดงนิทรรศการ การแสดงอุตสาหกรรม ๓) การปกป้องสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กิจกรรมเยาวชน ๔) การศึกษา กีฬา การประกอบอาหาร การดูแลสุขภาพ ๕) การแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะข้าราชการระดับสูงของทั้งสองเมือง และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับประชาชน ด้วยการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองเมืองและได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรุงเทพมหานครและนครเฉิงตูมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมาโดยตลอด

                   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานครเฉิงตูได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศไทย ซึ่งในอนาคตจะมีการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการค้า ซึ่งหากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงบรรลุผลสำเร็จจะทำให้การขนส่งสินค้าจากจีนใช้เวลาเพียง 
1 สัปดาห์ อันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้การเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะนายกเทศมนตรีนครเฉิงตูในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และกระชับความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายอันจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกันในอนาคต

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, ธันวาคม 18, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut