Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ข่าวการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายแสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะ รวม ๑๐ คน ณ ห้องรับรอง ๓ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางจินดารัตน์ ชโยธิน) ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายโกสิน เทศวงษ์ และนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช) และ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร (นางมาลี ภิรมย์จิตต์) ร่วมให้การต้อนรับ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานของทั้งสองประเทศและความประสงค์ที่จะดำเนินความร่วมมือระหว่างกันอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคตหลังการเยี่ยมคารวะ ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรและรับประทานอาหารค่ำ ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 20, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut