Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                 

                    เมื่อวันที่ 15 มกราคม ๒๕๖2 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายซิลเวสเตอร์ บุช (H.E. Mr. Szilveszter Bus) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทยและคณะ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (นางมาลี ภิรมย์จิตต์) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และนายธรรมรัตน์ หวั่งหลี) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานของทั้งสองประเทศ

                    เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือโครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรุงบูดาเปสต์และกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องการจัดการน้ำ การจัดการขยะ การท่องเที่ยว การจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการแก้ปัญหาการขาดแคลนวัยทำงานในสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเสนอให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ 150 ปี ก่อนเดินทางกลับ เอกอัครราชทูตได้นำส่งหนังสือเชิญจากนายกเทศมนตรีกรุงบูดาเปสต์ ถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางเยือนกรุงบูดาเปสต์ในปี 2562 เพื่อที่ทั้งสองประเทศจะได้มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, มกราคม 15, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut