Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) ได้รับเกียรติให้กล่าวในการประชุมเปิดตัวรถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ

 

           ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์) ได้รับเกียรติให้กล่าวในการประชุมเปิดตัวรถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ (The Launch Conference of the DeepBlue Panda AI Bus) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ 17-20 มกราคม 2562 พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักการจราจรและขนส่งและสำนักงานการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวรถบัสระบบจักรกลอัจฉริยะ (The Launch Conference of the DeepBlue Panda AI Bus) ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการเมืองในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) นี้ โดยพลตำรวจโทโสภณฯ ได้กล่าวในที่ประชุมถึงโอกาสที่กรุงเทพมหานครจะได้ศึกษาเรียนรู้การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการขนส่งสาธารณะ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของเมืองอีกด้วย ในการนี้ ได้มีการเปิดตัวรถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติระบบปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ มีหุ่นยนต์และระบบปฏิบัติการเฉพาะ รวมถึงมีเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลชีวภาพ การโต้ตอบและสั่งการผ่านเสียง การตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติ ระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการโจรกรรมและระบบอัจฉริยะอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Youtube และ Facebook ไปทั่วโลก           

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, มกราคม 24, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut