Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย

           เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายอับเดลอิละฮ์ เอล ฮูสนี (Mr. Abdelilah El Housni) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย และคณะ ประกอบด้วย ดร. อับเดลรานี ชาร์ฟี (Dr. Abdelrhani Charfi) อัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าคณะทางการทูต และนางปิติภรณ์ พานิชประไพ เลขานุการ เอกอัครราชทูตฯ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการ-กรุงเทพมหานคร โดยมีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์
พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และนายธรรมรัตน์ หวั่งหลี) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ

            เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่าประเทศไทยและโมร็อกโกต่างมีระบอบการปกครองที่คล้ายคลึงกันคือ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข อีกทั้งประเทศไทยและโมร็อกโกได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานกว่า 32 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และในปี 2562 โมร็อกโกจะจัดการประชุม Smart Cities Africa Casablanca 2019 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2562 ณ เมืองคาซาบลังกา เอกอัครราชทูตฯ จึงได้ใช้โอกาสนี้เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้รับเกียรติให้เป็นแขกกิตติมศักดิ์สำหรับงานในครั้งนี้ และในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะแห่งภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทยเมืองอัจฉริยะและนโยบายประเทศไทย 4.0

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 12, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut