Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

           เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายอีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายบรูโน โอเดอร์แมท ประธานหอการค้า สวิส – ไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และประธานหอการค้า สวิส – ไทย ในนามของชุมชนชาวสวิส เอกอัครราชทูตฯ แสดงความขอบคุณที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะให้การตอนรับและให้โอกาสเข้าร่วมหารือ ซึ่งชุมชนชาวสวิสในประเทศไทยนั้น ไม่ได้เพียงแต่ชาวสวิสที่พำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณจากการทำงานแล้ว ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวสวิสที่มาเยือนประเทศไทย ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ลงทุนและมีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย เช่น บริษัท เนสเล่ และ DKHS เป็นต้น ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมน้ำพุ Golden Jubilee Stone Ball Fountain ที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2539 โดยได้รับเกียรติจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าอาคารลีลาศ สวนลุมพินี เพื่อให้กลับมาใช้การได้อีกครั้งและทำให้ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะเด็ก ได้สามารถเข้าถึงและสัมผัสน้ำพุลูกบอลหินนี้ได้ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอขั้นตอนการปรับปรุงซ่อมแซมน้ำพุในรูปแบบของ interactive ในการซ่อมแซมครั้งนี้ รูปแบบของน้ำพุลูกบอลหินได้แรงบันดาลใจจากเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งน้ำพุเป็นตัวแทนของธารน้ำบนเขาในสวิตเซอร์แลนด์ และลูกบอลหินเป็นตัวแทนของเทือกเขาแอลป์ โดยหอการค้า สวิส – ไทย จะจัดส่งทีมงานวิศวกรมาสำรวจและประเมินน้ำพุดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 – 3 วัน อีกทั้งหอการค้า สวิส – ไทยยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาภายทั้งหมดหลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้ว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องวันดำเนินการและพิธีเปิดใช้ครั้งใหม่ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความประสงค์ให้ทีมงานซ่อมแซมน้ำพุดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันพระราชพิธีราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นี้

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 14, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut