Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เยาวชนเมืองต้าเหลียนเยี่ยมคารวะรองปลัดกรุงเทพมหานคร

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนางเหลียว เก๋อ รองผู้อำนวยการสถาบันเยาวชนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเจ้าหน้าที่และเยาวชนระดับประถมศึกษาจากเมืองต้าเหลียน จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียน ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะต่างตอบแทนตามกรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องที่ทั้งสองเมืองได้สถาปนาความสัมพันธ์เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559

          การเยือนครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินโครงการ ณ กรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยเยาวชนกรุงเทพมหานครจะมีกำหนดการเยือนเมืองต้าเหลียนในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 ต่อไป 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 13, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut