Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ข่าวการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยและคณะ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายธรรมรัต หวั่งหลี) และผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำร่วมให้การต้อนรับ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานของทั้งสองประเทศและข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟองอากาศนาโนเพื่อการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เทคโนโลยีฟองอากาศนาโน คือ การทำให้เกิดฟองก๊าซขนาดเล็กในวัสดุหรือสสารตัวกลาง เช่น น้ำ เป็นต้น ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมโดยเพิ่มความสามารถในการละลายของก๊าซชนิดต่างๆ เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ หรือโอโซนได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และยังสามารถนำมาใช้ในการแยกไขมันที่ปนอยู่ในน้ำเสียของโรงงานเพื่อให้การบำบัดในขั้นต่อไปง่ายขึ้น 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 26, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut