Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ข่าวผู้ว่าการเขตชาร์ล็อตเทนบวร์ก-วิลเมอร์สดอร์ฟ กรุงเบอร์ลิน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรุงเทพมหานคร

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายไรน์ฮาร์ด เนามันน์ ผู้ว่าการเขตชาร์ล็อตเทนบวร์ก-วิลเมอร์สดอร์ฟ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคมสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ได้มีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้สนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ

           เขตชาร์ล็อตเทนบวร์ก-วิลเมอร์สดอร์ฟ เป็นเขตการปกครองที่มีความสำคัญเขตหนึ่งของกรุงเบอร์ลิน และยังเป็นเขตที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเขตแห่งความคิดสร้างสรรค์ (creativity)  โดยกรุงเทพมหานครและกรุงเบอร์ลินต่างมีความสำคัญในบริบทของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ การเข้าหารือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองเมืองในการแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ รวมถึงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนและการผลักดันผลิตภัณฑ์กรุงเทพ (Bangkok Brand) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

           ภายหลังการเข้าหารือกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร นายไรน์ฮาร์ด เนามันน์ได้มีโอกาสเยี่ยมชมงานนิทรรศการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพ ที่จัดขึ้น ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคมร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และนำเสนอความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 25, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut