Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ

นางสาวอำภา นรนาถตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 6 สภากรุงเทพมหานคร นางสาวอำภา นรนาถตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ในเครือกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) นำโดยนางสาวอลิซ เลดลอว์ (Ms. Alice Laidlaw) ผู้จัดการแผนกโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดสำนักงานใหญ่ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในการนี้ นางสาวอลิซ เลดลอว์ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ และโครงการใหม่ของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐระดับเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการระดมทุนสนับสนุนโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อการพัฒนาเมือง (Cities Funding) โดยเฉพาะเมืองที่มีขนาดใหญ่ เช่น การขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของเมือง และการกู้ยืมสามารถดำเนินการได้โดยรัฐบาลกลางไม่ต้องค้ำประกัน ทั้งนี้ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเพื่อการกู้ยืมและการจัดทำแผนการเงินระยะยาว รวมถึงการดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership) จากนั้น ได้ยกตัวอย่างกรณีตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการกับประเทศต่าง ๆ เช่น โครงการภาคการขนส่ง ของกรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี โครงการแปรขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) ในลักษณะการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership) รวมถึงโครงการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ทันสมัย (Public Transport System Modernization) ของเมือง Mariupol ประเทศยูเครน นอกจากนี้ ยังได้สอบถามถึงการจัดลำดับความสำคัญโครงการเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร การบริหารงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งผู้แทนจากสำนักการคลังแจ้งว่า กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณสมดุล สำหรับโครงการขนาดใหญ่ดำเนินการในลักษณะเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เท่านั้น

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 15, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut