Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ชมรมไอจิไกมอบทุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่นักเรียนสังกัด กทม.

                  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนชมรมไอจิไก และเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาไอจิไก ประจำปี 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายธนิต กิตติพัธโนทัย) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ นักเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
                   ชมรมไอจิไกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๑ เป็นชมรมของบริษัทและองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาประกอบกิจการสาขาอยู่ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย และเพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชมรมและสาธารณะ  ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๔4 บริษัท โดยมีนายดาอิซึเกะ ยานากาวะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและ
การบัญชี บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานชมรม
ซึ่งชมรมไอจิไกได้เริ่มมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งแรกในปี 2532 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่ใฝ่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษา ชมรมไอจิไกได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 31 แล้ว โดยในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป จำนวน 15 ทุน ทุนละ 7,000 บาท
                   ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวขอบคุณชมรมไอจิไกที่ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และกล่าวว่าในเดือนมิถุนายน 2562 กรุงเทพมหานครจะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ เพื่อขยายโอกาสด้านการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น ตนเชื่อมั่นว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะนำไปใช้จ่ายด้านการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, มีนาคม 8, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut