Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

                   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๒ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนายอี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย นางสาวคิม อึนจุงอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจ) นางสาวปาร์ค ยู จ็อง เลขานุการโท และดร. ฮยุน ยางวอนล่ามแปลภาษาเกาหลี-ไทย ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์)รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช และนายโกสิน เทศวงษ์) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ

                   เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมเสน่ห์และความสวยงามของกรุงเทพฯ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ประเทศไทยและเกาหลีต่างมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ กรุงโซล นครปูซาน เมืองแตกู และได้กล่าวถึงปัญหาที่บรรดาเมืองขนาดใหญ่ต่างประสบอยู่ในขณะนี้ เช่น ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาการจราจร เป็นต้น เอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรุงเทพมหานครและเมืองในเกาหลีจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างความร่วมมือในอนาคตผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละเมือง และขณะนี้ สาธารณรัฐเกาหลีได้จัดตั้งเมืองราชการแห่งใหม่ขึ้นที่เมืองเซจง ซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงโซลไปประมาณ 150 กม. เมืองดังกล่าวรัฐบาลมีแนวความคิดให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมแทนที่กรุงโซลซึ่งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเมือง การทหาร และการทูตของประเทศ

                   ในช่วงท้ายของการหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำเมือง จะมีการจัดการประชุมผู้ว่าราชการและนายกเทศมนตรีของเมืองในอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล รวมถึงเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเมืองราชการโลก นอกจากนี้ยังนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมและจะสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, มีนาคม 13, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut