Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ข่าวการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

          

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่และหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยมี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศและข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

            เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ กล่าวว่าประเทศไทยและไอร์แลนด์มีความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานถึง 45 ปี และ สถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยไอร์แลนด์ต้องการสร้างความร่วมมือต่าง ๆ ที่เป็นไปได้กับประเทศไทย ไอร์แลนด์มีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานติดระดับ     ต้น ๆ ของโลก และจำนวนนักเรียนไทยที่เดินทางไปเรียนก็มีจำนวนมากขึ้น ในส่วนการค้าการลงทุน ไอร์แลนด์คาดหวังที่จะมีนักลงทุนและนักธุรกิจชาวไทยไปลงทุนและทำธุรกิจที่ไอร์แลนด์มากขึ้น ทั้งนี้ เมืองหลวงของทั้งสองประเทศก็มีปัญหาคล้ายคลึงกัน เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ระบบการขนส่งใต้ดิน และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่ทั้งสองสามารถร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ ยินดีพร้อมที่จะช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามที่กรุงเทพมหานครต้องการ ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากรุงดับลินและกรุงเทพมหานครน่าจะได้สถาปนาเป็นเมืองพี่เมืองน้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเมืองร่วมกัน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, เมษายน 1, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut